Funksjonsglass

Funksjonsglass

Velg rett glass til ditt behovIdag får du glass i uendelig mange typer og varianter. I tillegg til å beskytte mot vær og vind, vil også det moderne glass med gass og metallbelegg isolere maksimalt og gi deg bedre kontroll på ditt energiforbruk. Glasset skal også skape et godt inneklima. Skal du ha sol- og varmeregulerende, støydempende, sikkerhetsglass, selvrensende, energibesparende glass eller ornamentsglass? Det er mange hensyn å ta, og mye å velge mellom. Kontakt oss så gir vi deg tips og råd.
Vær oppmerksom på at alt av bygningsglass har en eller annen form for fargetone, avhengig av glassets funksjon.
 

ENERGIBESPARENDE GLASS 

Vi blir mer og mer bevist og opptatt av miljøet. De aller fleste av oss ønsker et bra inneklima med lavest mulig energiforbruk. Et energibesparende glass, slipper varmestrålingen inn, men en del hindres fra å slippe ut igjen. Dette glasset har en lav u-verdi som betyr god energiøkonomisering og redusert varmetap gjennom vinduet.

 

SOL OG VARMEREGULERENDE GLASS 

Sol- og varmergulerende glass demper varmen og sollyset. Det er mulig å levere H-vinduet med glass som stopper 75% av solvarmen. Solglasset gir alltid full utsikt, og krever ikke annet vedlikehold enn glasset selv. Våre solglass har behagelige fargetoner, mange av dem omtrent som et vanlig glass. 

 

UV-GLASS

Glass med UV-filter som fjerner opp mot 98% av UV-strålene som falmer inventaret ditt. Dette glasset har en bedre lyddemping enn vanlig energiglass. Det er også et ensidig sikkerhetsglass som er innbruddshemmende og gir deg litt ekstra trygghet.

 

SELVRENSENDE GLASS 

Vindusvask er noe de aller fleste av oss vil slippe. Selvrensende glass er derfor en revolusjonerende måte å vaske vinduer på! Glasset har et belegg som løser opp skitt ved hjelp av uv-stråler, hvorpå regnet skyller vekk skitten. I perioder med lite regn går det fint an å spyle vinduene med hageslangen. Du kan selvfølgelig også bruke en myk klut og lunkent såpevann. NB! Vindusnal og silikonbaserte produkter må ikke brukes. Selvrensende glass er en fin løsning i områder hvor det er mye forurensning.

 

STØYDEMPENDE GLASS 

Glasstykkelser og avstand mellom glasslagene påvirker graden av støydemping. Ulike tykkelser i glasslagene øker støydempingen. Det samme gjør større avstand mellom glasslagene. Støyreduserende glass kan kombineres med alle typer funksjonsglass. Oppgi dine ønsker så tilbyr vi den riktige løsningen.

 

SIKKERHETSGLASS 

Du kan velge mellom to ulike glasstyper, herdet eller laminert glass. Herdet glass knuses ikke, det granulerer i små glassbiter. Disse små glassbitene reduserer sjansen for skader på person. Knuser du et laminert glass, vil glassbitene feste seg til folien som glasset er laminert med. Det gjør at det ikke blir farglige glassbiter som kan gjøre skader på person. Laminert glass er klassifisert som sikkerhetsglass. P.g.a styrken i folien vil glasset være vanskeligere å trenge gjennom. Et innbrudd vil derfor ta lengre tid, og kreve verktøy for å komme gjennom. 

Vær oppmerksom på at vi anbefaler at det brukes sikkerhetsglass i dører og sidefelt slik at man unngår skader på person. Oppbyggingen av ruten med antall lag glass og laminat avgjør styrken på vinduet.

 

Krav til planhet ved sikkerhetsglass Ved en herdeprosess er det vanskelig å unngå at glasset ikke kan få svak bøying.  Dette vil være bestemt av tykkelse og forholdet mellom høyde og bredde.  Bøying defineres på to måter: 

1.  Bøying over glasselementets lengde. Bøying over lengden skal ikke overskride 3 mm pr. l.m.

2.  "Lokal bøy". "Lokal bøy" skal være mindre enn 0,5 mm målt over en lengde på 300 mm hvorsomhelst på ruten.

Disse toleransene gjelder for floatglass. For andre glasstyper, og særlig belagt glass, kan avvikene være større.

 

ORNAMENTGLASS 

Ornamentsglass finnes i forskjellige farger og mønstre. De er mer eller mindre diffuse, som vil si at de slipper inn lys, men forhindrer gjennomsyn.

Her finner du oversikt over alle ornamentsglass.

 

 

Tips & råd

 

RENGJØRING

Den første rengjøringen av glasset etter byggets avslutning, skal alltid utføres med rikelig mengder vann. Det er viktig for å unngå riper etter støv, sand, mørtel etc. Selve vinduspussen gjør du enkleste med klut eller børste og gumminal. 
Etiketter fjernes ved å bløte de opp med vann. Rester av etiketter eller andre urenheter på overflaten fjernes evt med forsiktig bruk av keramikkrens for komfyrtopper. Vær oppmerksom på at glasskraper ofte gir riper.

NB! Les egne vedlikeholdstips for Bioclean-glass her 

Overflateskader som kan henføres til rengjøring, fristiller produsent fra erstatingsansvar.

 

BRUDD I GLASS  

•   Forårsaket av ytre påkjenninger som støt, slag eller vibrasjon.

•   Forårsaket av setningsskader som: Endringer i byggets konstruksjon som følge av bevegleser i grunnen eller i bygget.

•   Termisk brudd p.g.a kritiske temperaturforskjeller på glassoverflaten som kan skyldes:

      – Utvendige persienner delves nede.

      – Innvendig avskjerming (persienne/rullegardin) ligger svært nær glasset med dårlig lufting.

      – Innvendig avskjerming (persienne/rullegardin) dekker bare deler av glasset.

      – Folie/etiketter som pålimes større deler av glassflaten.

      – Tilfeldige gjenstander som legges mot glassoverflaten (isolasjon m.m).

      – Varmeovner som gir strålevarme skal ha minst 30 cm avstand fra glasset. For herdet glass gjelder 15 cm.

      – Varmeelementer som ikke avgir stråling (gjennomstrømningsovner) kan normalt plasseres med 15 cm avstand til glass. 


Skader forårsaket av ovennevnte punkter er ikke reklamasjonsberettiget.

 

OVERFLATE OG URENHETER

Avrenning fra betong og mur, samt fra kjemikalieholdig luft kan etse glassoverlfaten slik at den blir matt. Denne type skader kan under gitte forutsetninger, poleres bort med dertil egnede midler. 
Sveisesprut og gnister fra vinkelslipere brenner seg inn i glasset og skader glassoverflaten. Denne type skade i glasset lar seg ikke fjerne uten at det går utover glassets optiske egenskaper.
Glass er et naturprodukt som består av bl.a. sand, soda og kalk. Selv om råmaterialene renses omhyggelig kan det ikke unngås at det i enkelte tilfeller vil kunne forekomme små punktfeil i glasset.  

 

Brewster striper

Brewster striper viser seg som uregelmessige, regnbuefargede avtegninger i isolerruter. De er vanskelige å få øye på, og sees i alminnelighet kun i refleksjon. Det er karakteristisk at stripene "vandrer" når man trykker lett på ruten.

 

Fargenyanser

Klart glass har en knapt synlig fargetone. Fargetonen sees tydeligere i gjennomfarget glass enn i klart glass. Den er mer fremtredende jo tykkere glasset er. Belagte glass, f.eks til solbeskyttelse og for energisparing, har forskjellig farge og refleksjon avhengig av glasstykkelse, produkttype, produsent og produksjonstidspunkt.  

Optiske fenomener som nevnt over er normalt ingen reklamasjonsårsak. 

Newtons ringer
Newtons ringer viser seg som regnbuefargede ringer midt på isolerglassruten.
Newtons ringer skyldes en fabrikasjonfeil.

 

BESIKTIGELSE AV GLASSET GJØRES SOM FØLGER:

Dette er definert i en norsk og en europeisk standard NS EN 1096-1. I standarden står det; "Besiktigelse skal skje på minst 3 m avstand i vanlig dagslys". Definisjonen av vanlig dagslys er: "Dagslysbelysning er en ensartet, overskyet himmel uten direkte sollys". 
Urenheter, skjolder og andre feil som ikke er godt synlig i vanlig dagslysbelysning fra denne avstanden gir ikke berettiget grunnlag for reklamasjon og erstatning. Ureneheter, skjolder og andre feil som er synlige bare i en bestemt årstid, i et bestemt lys eller på et bestem tidspunkt på dagen, vil ikke bli akseptert som reklamasjon.

 

DEFLEKSJON OG TRYKKBRUDD I ISOLERRUTER

Luftmellomrommene som skiller glassene fra hverandre i en isolerrute er hermetisk forseglet. Varierende lufttrykk og temperatur samt høyde over havet, vil kunne innvirke på isolerrutens inn- eller utbøying. For store forskjeller i lufttrykk utenfor isolerruten og i dens luftmellomrom kan forårsake lekkasje i kantforsegling eller at glasset sprekker. Ved montering av isolerruter til fjells (over 800 meter), ta kontakt for dimensjonering. Vær oppmerksom på at små ruter er mest utsatt. Kittsprosser kan ikke leveres på produkter som skal trykkutjevnes. 

 

GODKJENT GLASS TIL BRANNFOREBYGGENDE TILTAK

Dette type glass skal være merket. Det samme gjelder karm/ramme. Produktene er sertifisert og spesielle regler gjelder for montasje og bruk av denne type glass. Mer informasjon kan du finner på: www.glassportal.no

 

For mer informasjon om glass besøk www.glassportal.no